עדכון טכני

המחשב שלי מת (השם יקום דמו). אשוב ללהג בהקדם האפשרי.

תנחומים כנים, מחשבים חדשים וטובות הנאה יתקבלו בברכה.

מודעות פרסומת

סתם עדכונון

רציתי להגיד שאני לא מעדכנת בשבועות האחרונים כי אני עדין חולה. בעסה לי.