עדכון טכני

המחשב שלי מת (השם יקום דמו). אשוב ללהג בהקדם האפשרי.

תנחומים כנים, מחשבים חדשים וטובות הנאה יתקבלו בברכה.

מודעות פרסומת